Kontatní formulář FIT klub Prerov na Facebooku! Kontakt

Více o skupinových lekcích

AEROBNÍ SÁL

aerobní sálV rámci členství ve Fitklubu máte neustále k dispozici klimatizovaný aerobní sál, který můžete využívat pro své vlastní druhy cvičení či strečink, nebo skupinová cvičení pod vedením instruktorů.
Sál je vybaven sportovní odpruženou podlahou, velkými zrcadly pro vlastní korekci pohybů a celou řadou moderních cvičebních pomůcek jako jsou podložky, činky, gumové pásy k posilování, fitbally, overbally, fitboxové totemy a balanční plošiny BOSU© Balance Trainer.

V aerobním sále probíhá během celého týdne spousta skupinových cvičení, na které se můžete přihlašovat pomocí online rezervačního systému přes internet, či přímo na recepci ve Fitklubu.
Pro lepší přehlednost a účinnější zařazení jednotlivých cvičení do Vašeho individuálního pohybového programu jsou hodiny rozděleny do čtyř skupin.

KONDIČNÍ HODINY

Tato energeticky vysoce účinná cvičení jsou zaměřena především na aerobní vytrvalost, zvýšení kondice a svalové síly. V rámci těchto hodin velice efektivním způsobem formujete celé tělo a redukujete hmotnost.

Taebo
tae-bo"GET THE FIRST PLACE BY YOUR OWN" zvítěz sám nad sebou, neporovnávej se s ostatními!
Tae-bo je moderní druh skupinového aerobního cvičení na rychlou hudbu, které kombinuje prvky taekwon-do, boxu a kickboxu. Představuje účinný sportovní systém, který nejen redukuje tělesnou hmotnost ale i zvyšuje svalovou sílu, je zábavou a upevňuje vůli. Mění tak Váš postoj ke stresu a problémům každodenního života.

Fitness Box
Je velmi oblíbená novinka v oblasti fitness. Jedná se o skupinové, zábavné a energeticky vysoceFitness box účinné cvičení na speciálně upravených boxovacích totemech, při kterém ve stejný okamžik klienti nacházejí hudbu, motivaci, kondici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento originální program byl vyvinut tak, aby oslovil lidi téměř každého věku a úrovně zdatnosti.

Funkční trénink s Veronikou

Funkční trénink je založený na našich každodenních pohybech, záměrem je zapojit Vaše tělo ve všech třech rovinách pohybů. Kromě shození přebytečných kil, zpevnění postavy a zvýšení sebevědomí, si tak dopomůžete k lepšímu fungování v každodenním životě. Posilovací cviky jsou jednoduché, ale přitom se při nich pořádně zapotíte.
Cvičí se jak s pomůckami, tak s váhou vlastního těla. Využívá se pomůcek jako je TRX, činky, švihadla, medicinbaly, overbally, Bosu, atd..

Funkční trénink se Zuzkou
Funkční trénink začíná 30-ti minutami na Race Walkerech pro zahřátí svalů.  Zbytek hodiny se skládá z 10-ti posilovacích stanovišť, zaměřených na nejvíce oslabené svalové skupiny na těle (triceps, dolní fixátory lopatek, hýžďové svaly, břišní svalstvo).  
Na hodině se využívají převážně tyto funkční cvičební pomůcky:  Flowin, Bosu, TRX, GroupPole.
Správné seskládání a provedení cviků Vám zajistí velmi efektivní trénink pro celé tělo, při kterém se naučíte funkčně využívat sílu Vašich břišních svalů.

POSILOVACÍ HODINY

Posilovací hodiny jsou zaměřené převážně na posílení a tvarovaní problematických partií těla.

TRX®
TRX závěsný systém je originální jednoduchá pomůcka, která je složena ze dvou pevných popruhůtrx nastavitelné délky a madel pro ruce či pro nohy, využívající pouze hmotnost cvičence jako dominantní faktor pro zátěž při cvičení. TRX buduje svalovou sílu, rovnováhu, flexibilitu a aktivuje stabilizační svalstvo po celou dobu cvičení. Je určen pro cvičence všech fitness úrovní, tedy od začátečníků až po elitní sportovce. Díky náčiní TRX můžete vytvořit velmi efektivní tréninkovou jednotku, za pomoci pouze jednoho druhu nářadí. Pomocí TRX ve velmi krátké době procvičíte celé tělo včetně hlubokého stabilizačního systému. Cvičení na TRX splňuje všechny požadavky kvalitního funkčního tréninku.

TRX Core
Intenzivní 30-ti minutový trénink s TRX závěsným systémem zaměřený především na posílení břišních svalů.

GroupPole®
GroupPole je skupinová aktivita pod vedením instruktora, při které pomocí rezistence elastických popruhů a různorodého příslušenství posílíte a dokonale vyrýsujete Vaše tělo.

Buď fit!
Na těchto lekcích Vás čekají různé typy cvičení, které zahrnují vždy aerobní část (nebojte se těžkých choreografií), kompenzační cvičení, posilování a závěrečný strečink.V hodinách se využívají různé cvičební pomůcky pro větší pestrost a účinnost Vašeho cvičení.NÁPRAVA SVALOVÝCH DYSBALANCÍ

pilates

Tato cvičení mají výrazný kompenzační a zdraví prospěšný efekt. Jsou zaměřená na posílení ochablých svalových skupin (fázické svaly) a protažení neustále se zkracujícího svalstva (posturální svaly). Díky těmto stylům cvičení vyrovnáte negativní působení sedavého typu zaměstnání na držení těla, zmírníte či odstraníte bolestivost v zádech a navíc vyformujete a zeštíhlíte svoji postavu.

Pilates
Tato metodika je mimořádně efektivní, ale zároveň náročná na detaily a procítění pohybu. Systémpilates je účinný právě díky koncentraci na každý pohyb. Tělo se postupně zpevní a získá novou stabilitu, záda se narovnají a nový typ dýchání zabezpečí více kyslíku v plících. Aktivizují se hluboké břišní svaly, které se nedají cvičit běžnými technikami a vybuduje se pevné ploché břicho. Změní se rozložení podkožního tuku a změna je na první pohled patrná již z držení těla, chůze a estetiky pohybu.

Pilates Bosu
Bosu je efektivní komplexní cvičení, které je zaměřené na aktivaci hlubokých břišních i zádových svalů, včetně pánevního dna, které se nedají cvičit běžnými technikami. Cvičení je plné balančních pozic z jógy, powerjógy, pilates i balantes, zařazených tak, aby jste si komplexně protáhli a posílili celé Vaše tělo. Díky Bosu efektivněji posílíte tělo, zlepšíte si celkovou stabilitu, zapojíte centrum těla - core a získáte lepší svalovou rovnováhu.

Balantes
Balantes je pomalá lekce, která využívá balančních pomůcek (fitball, overball, Bosu) a balančních pozic pro aktivní stimulování hlubokého stabilizačního systému. Pohyb vždy vychází ze směru od centra těla k periferii, a správné dýchání je zde rovnocenným partnerem a důležitým průvodcem cvičení. Balantes nás učí ovládat své tělo, zpevňuje naše svaly, harmonizuje případné svalové dysbalance, přináší nám správné držení těla a tím pádem předchází vzniku degenerativních onemocnění páteře, kloubů a svalů. Na hodinách Balantes se využívají prvky jógy a Pilates a aplikace těchto principů na balanční pomůcky.

Power jóga
Power jóga je cvičení vycházející ze základů jógy, které spočívá v pravidelném opakování jednotlivých jógových pozic (asán), jež jsou řazeny za sebou. Tento cvičební styl je zaměřený na protažení svalů a kloubů celého těla, jejich posílení a udržení Vaší tělesné schránky ve svalové, fyzické ale i duševní harmonii. Power jóga je určená všem, kteří na sobě chtějí ještě více pracovat a poznávat lépe sami sebe.

 

Vinyasa jóga
Vinyasa jóga  je dynamický styl jógy, kde plynule podle dechu přecházíme z pozice do pozice. Vedejóga k prohřátí svalů, posílení i protažení, také ke zvyšování tepové frekvence, kterou díky správné dechové technice stahujeme dolů. Tato hodina již předpokládá základní znalosti jógového cvičení a dechu.

Energy jóga
Je ranní cvičení jógy, které pozitivně naladí Vaši mysl na celý den, správně nastaví funkci metabolismu a pomůže Vám probudit svaly celého těla.

Jóga
Hatha jóga je ideální cvičení pro každého, kdo chce protáhnout své tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout si od každodenního stresu. Hlavní náplní lekcí je výuka jednotlivých pozic (asan), práce s dechem (pranayama) a relaxace. Spojení těchto tří elementů tvoří harmonické cvičení, díky kterému zapomenete na okolní svět a budete se soustředit pouze sami na sebe.

Fly jóga
Je nový způsob cvičení jógových ásán, při kterém se využívají speciální závěsy, pomáhající správně zapojit svaly celého těla a zvládnout tak i těžší pozice, které gravitace nedovoluje provést správným způsobem. Jóga bez tíže pomáhá uvolnit páteř a zbavit se bolestí zad, stimuluje činnost mozku, trávení a lymfatický systém. Snižuje náladovost a stavy depresí. Oddejte se stavu bez tíže, kráse a ladnosti jógových pozic a harmonizujte tělo, ducha a mysl.


Fit ball
Je posilovací a balanční cvičení na velkých míčích, které obsahuje některé z rehabilitačních prvků zlepšující stabilitu i ohebnost páteře a posilovací cviky pro zpevnění i tvarování postavy. Patří mezi cvičení, při kterých se maximálně šetří kloubní systém našeho těla.

Port de Bras
Port de Bras je originální cvičební aerobní program typu Body and Mind, který vznikl spojením prvků moderního tance a baletu s principy posturálního a balančního tréninku. Zakladateli jsou ruský choreograf Vladimir Snezhik a španělský fitness trenér Julio Papi. Plynulá sestava cviků harmonicky posiluje a protahuje svaly celého těla, mobilizuje páteř a zlepšuje pohyblivost kloubů. Velký důraz se klade na správné postavení a zapojení hlubokých svalů centra těla. Výsledkem je přirozeně ladný a zdravý pohyb.
Port de Bras zvyšuje flexibilitu, sílu i rychlost, díky aerobnímu chyrakteru se při něm spalují kalorie, ale jeho největším přínosem je radost z pohybu. Taneční pohyby rozvíjí koordinaci a kontrolu a zároveň nechají zapomenout na každodenní starosti. Port de Bras zvládne každý, nevyžaduje žádnou předchozí taneční nebo pohybovou průpravu.


SILOVÉ HODINY


Kruháč
"Hardcore Kruháč" je svým složením silově vytrvalostní trénink, zvyšuje jak Vaši sílu, fyzickou kondici, tak i rychlost a výbušnost a zároveň si klade nároky na koordinaci pohybů a stabilitu. Je poskládaný tak, aby vyhovoval především mužské klientele Fitklubu, která si chce určitě užít maximální zátěže!
Kruháč je sestaven především ze silových cviků za využití  těchto pomůcek :  kettlebell, velká činka, jednoručky, TRX, atd..
 

ENERGETICKÉ

Čchi-kung
Čchi-kung  je prastaré čínské umění. Výraz Čchi-kung se nejčastěji překládá jako "práce s energií". Uvádí se, že Čchi-kung byl v různých podobách praktikován už před pěti, či dokonce sedmi tisíci lety. Jedná se o cvičení, které slouží k celkovému, harmonickému rozvoji člověka, tedy rozvoje těla, energie i ducha. Esencí cviků tedy není jen provádění určitých vnějších pohybů, ale především vnitřní práce, tedy vědomá práce s energií a s myslí. Některé pokročilejší cviky jsou proto prováděny zcela bez vnějšího pohybu, což se západnímu člověku může zdát zvláštní, ale právě tyto cviky patří mezi nejúčinnější a nejcennější.

SPINNING ®

spinningSPINNING® je energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních kolech, které spojuje hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku s přesně dávkovaným tréninkem.
Je to velmi vhodná aktivita pro ty, kteří nechtějí trénovat individuálně a chtějí si přesto zlepšovat svou fyzickou kondici, formovat postavu, popřípadě redukovat tělesnou hmotnost. Jde i o vhodný doplněk pro profesionální cyklistiku.
Spinningové hodiny jsou tak variabilní, že na ně může každý bez omezení věku a úrovně zdatnosti.


HLAVNÍ PARTNER

           Panatta

NAŠI PARTNEŘI


Fitklub . Trávník 29 . 750 02 Přerov
TRUMF centrum (bývalý objekt Zubr)

Otevírací doba PO - PÁ: 6,00 - 21,30 SO - NE: 8,30 - 20,00
Telefon na recepci Fitklubu: 603 218 763.

Kontakt na manažera: 739 074 604, fitklub@fitklub-prerov.cz

 

FITKLUB - FILOZOFIE FITNESS A WELLNESS CENTRA FITKLUB

Fitklub se jistě stane místem, kde znovu najdete tělesnou i duševní rovnováhu a načerpáte novou energii.

Design Enginedesign.cz, Redakční systém a kód Wedipa.com

Odkazy

Plastové bazény | Myčka aut, automyčka, Přerov, ruční mytí vozidel | TechCloud - tvorba webových aplikací

x